101 dziesma par mīlestību

101 dziesma par mīlestību 27 balsīs“. Sastādījis un atdzejojis Knuts Skujenieks. Mākslinieks Valdis Villerušs. Uz apvāka G. Glokendona (1432—1474) kokgriezums. Rīga: Likteņstāsti, 1995. 150 lpp.

Pirms kāda laika biju nesapratnē, kāpēc Viktorijas laikmeta ziedu valodā baziliks jāsauc par naida zīmi. Grieķi arī nesaprastu, viņi savu iecerēto sauc ne tikai par sārto rozīti, daiļo apelsīniņu un citronu, viņi saka: “mīļā mana, bazilika trejzarīte“. Un Skujenieks to pārlicis latviešu mēlē un vēl citu Eiropas tautu dziesmas arī. Lūk, cilvēks, kas nav izniekojis mūžu!
Protams, neskaitīju, vai dziesmu un valodu ir tik, cik solīts uz vāka. Lai gan visi dzied par vienu un to pašu: cerējas, mīlējas un pieviļas, tomēr balsis ir ļoti atšķirīgas. Garā un skumīgā norvēģu balāde par Bendiku, kas iemīlējies princesē:

“Kā āboli no zara
krīt zelta sprogas tavas —
kam piederi tu, tas ir svētīts,
kam atteic, tam dzīves nava!” —

tā saniknodams karali, nemaz nelīdzinās žiperīgās poļu meitas divrindei:

Biju divus puišus, biju dabūjusi,
gultā nezināju, kam griezt kuru pusi.

Poļu dziesmas man bija viszināmākās, jo, šķiet, kādreiz no galvas mācēju vai pusi no mazās tautasdziesmu izlases. Tās viegli iegulst prātā. Diezgan tuvi poļiem izrādījās grieķi, serbi un spāņi:

Tev acis kā dzirnakmeņi,
to skatienu panest nav jaudas;
tās katram var samalt sirdi
tāpat kā kviešu graudus.

Ja mīl, tad no visas sirds; ja līksmojas, tad pārgalvīgi; ja raud, tad var vai noslīkt asarās un nomirt sirdssāpēs.
Tomēr visspēcīgāk skan somi. Viņu aliterācijas padara tekstu par īstiem buramvārdiem:

Ja zinātu, kas gulējis,
atpūties pie manas žubes,
lai tas tārpā lien pa zemi,
kūņojas pa kūlas zāli,
čūskā čabinās pa čikstiem,
ķepurojas ķirzakā.

Žēl, ka grāmatā nav ievietoti oriģinālteksti, tikai atdzejojumi. Toties tur ir pāri par desmit kokgriezumu reprodukciju, un ir iznākusi jauka, pamudinoša grāmatiņa.

Somu meita, mutes dodi
savam somu tautu dēlam —
mute nevīst mutējoties,
roka negurst rokojoties.

Posted on 12.02.2012, in Latviski and tagged , , , . Bookmark the permalink. Komentēt.

Bet man šķiet tā:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: